Grochowy Wieniec, Teatr Letni w Ogrodzie Saskim w Warszawie, 1897