Grochowy Wieniec, Teatr Miejski w Krakowie, 14 maja 1899