Grochowy Wieniec, Teatr Miejski w Krakowie, 19 maja 1899