Grochowy Wieniec, Teatr Polski w ogrodzie Potockiego w Poznaniu, 1902