Grochowy Wieniec, Teatr Miejski w Bydgoszczy, 17 września 1921