Grochowy Wieniec, Towarzystwo Artystów Dramatycznych w Radomiu, 1872