Antoni Małecki

w rysunku Stanisława Mrowińskiego

Rysunek przedstawiający Antoniego Małeckiego pochodzi z cyklu „Patroni poznańskich ulic w rysunku Stanisława Mrowińskiego”.

Cykl ,,Patron twojej ulicy” z tekstem Stanisława Kubiaka publikowała „Gazeta Poznańska” w latach 1973-75.
Ogłoszono drukiem 110 biogramów.

Część rysunków, w tym portret Małeckiego, została zaprezentowana w 2023 r. na wystawie w Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego (oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu).

Prezentowaną kopię rysunku otrzymaliśmy dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Kluppa, kierownika Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego (oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu).