Uroczystość nadania imienia

Antoniego Małeckiego Bibliotece Publicznej w Obornikach

15 września 1989 roku, w ramach upamiętnienia jubileuszu 650-lecia miasta, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach nadano imię Antoniego Małeckiego. Stało się to dzięki staraniom wielu osób z Komitetu Obchodów 650-lecia miasta, a także dzięki szczególnemu zaangażowaniu dyrektor biblioteki Hilarii Brust. Wybór syna ziemi obornickiej był z jednej strony konsekwencją działalności regionalnej, a z drugiej wynikał on z woli czytelników pragnących uczcić pamięć tego wielkiego Polaka. Po kilkumiesięcznych staraniach, decyzją Wojewody Poznańskiego nr 78/88 nadanie imienia stało się faktem.

Uroczystość, która odbyła się 15 września 1989 roku miała bardzo uroczystą oprawę. Jej najważniejszym punktem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z popiersiem Antoniego Małeckiego. Tablica został zaprojektowana przez znanego plastyka środowiska poznańskiego, doc. Józefa Stasińskiego, a jej prezentacja odbyła się przy akompaniamencie chóru młodzieżowego pod kierownictwem Józefa Czypka. Tablicę, która wcześniej znajdowała się na ścianie frontowej budynku, można dziś podziwiać w holu biblioteki.

 

Autor nagrania: Andrzej Gintrowicz.

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach