Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

Mieszkańcom Obornik trudno wyobrazić sobie miejski krajobraz bez charakterystycznego gmachu przy ulicy Kopernika 10, który, zdaje się, stoi w tym miejscu od zawsze. Jednak zanim Biblioteka Publiczna zadomowiła się w obecnej siedzibie, przeszła długą drogę – od przedwojennej wypożyczalni Towarzystwa Czytelni Ludowych, przez dwuizbowy lokal o powierzchni zaledwie 72 m², aż po nowoczesną książnicę, z której korzysta wielu mieszkańców miasta i najbliższych okolic.

Powiatową Bibliotekę Publiczną oficjalnie powołano 1 sierpnia 1945 roku, a bazą księgozbioru stały się woluminy ocalałe z wojennej pożogi u osób prywatnych. Kilka miesięcy później, w listopadzie, biblioteka rozpoczęła udostępnianie zebranych książek zapisanym czytelnikom. Wypożyczalnię ulokowano w podziemnych pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 2.

Kolejnym znaczącym wydarzeniem w dziejach obornickiej biblioteki był rok 1949, kiedy to utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną mieszcząca się pod adresem Rynek 5. Już po kilku latach, w roku 1955, nastąpiło połączenie biblioteki miejskiej z powiatową, co doprowadziło do powstania instytucji, która do dziś funkcjonuje pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. Placówka mieściła się wówczas przy ul. gen. Świerczewskiego 29, czyli obecnej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wreszcie, 21 września 1973 roku, obornicka biblioteka rozpoczęła działalność w nowym, wybudowanym specjalnie na jej potrzeby budynku przy ulicy Kopernika. Od 2000 roku, na mocy Porozumienia z dnia 31 grudnia 1999 r. między Burmistrzem Obornik a Starostą Obornickim, biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej. W 2011 roku, budynek biblioteki został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

15 września 1989 roku, w ramach obchodów 650-lecia miasta Oborniki, bibliotece nadano imię Antoniego Małeckiego. Najważniejszym punktem uroczystości, która odbyła się z tej okazji, było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z popiersiem naszego patrona. Płaskorzeźba została zaprojektowana przez poznańskiego plastyka doc. Józefa Stasińskiego. Tablicę, która początkowo znajdowała się na ścianie frontowej budynku, można obecnie podziwiać w holu biblioteki.

Dziś obornicka książnica jest znaną i cenioną przez społeczność lokalną instytucją kultury. Podstawą naszej działalności, niezmiennie od ponad 75 lat, jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców. Do naszych zadań należy także gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu. Prowadzimy Repozytorium Cyfrowe „Rzeki Czasu” będące zdigitalizowaną kroniką dziejów naszego miasta.

Idąc z duchem czasu, biblioteka z powodzeniem organizuje własne imprezy kulturalne, w tym wydarzenia o charakterze cyklicznym, jak np. „Tydzień z komiksem”, czy spotkania z podróżnikami pod wspólnym hasłem „Biblioteka oknem na świat”. Oprócz tego organizujemy warsztaty, wykłady, wystawy, lekcje biblioteczne, koncerty, wieczory poetycko-muzyczne, spotkania autorskie, spotkania dyskusyjnych klubów książki i wiele innych wydarzeń. Od 2019 roku jesteśmy współorganizatorem Festiwalu „Literackie Objezierze”.

http://www.biblioteka.oborniki.pl

https://rzeki-czasu.pl

https://literackieobjezierze.pl/